Overgreb / Forulempelse

Har Du været udsat for overgreb, incest eller anden for krænkelse i Dit liv

At blive udsat for overgreb på den ene eller anden måde, vil som oftest trække lange spor med sig i det videre liv.  Relationer kan være vanskelige at indgå – oftest ved man ikke helt, hvordan det er passende at ”opføre” sig i diverse relationer og situationer.

Har Din partner været udsat for overgreb

At forelske sig i et menneske, der har været udsat for overgreb kan medføre mange spørgsmål og udfordringer i Jeres forhold. Allerførst er det indlysende for de fleste, at det seksuelle kan være kompliceret.  Men derudover kan der være også en enten øget sårbarhed eller ydre hårdhed hos det menneske, der har været udsat for overgreb. Dette kan give misforståelser og tvivl i Jeres samliv.

Hvis I planlægger at få et barn

Mange spørgsmål melder sig hos de fleste, der fx har været udsat for incest som børn – når de begynder at tænke på, om de skal have børn. Et af dem kan være; ”Kan jeg give mit barn kærlighed nok – når jeg nu ikke selv fik det som barn”? Eller; ”Kunne jeg finde på at krænke mit eget barn, fordi jeg selv er blevet krænket”? Graviditet indebærer mange fysiske kropslige forandringer og da mange incestramte eller krænkede kan have svært ved at holde ud at mærke kroppen – kan dette give nogle udfordringer.

Mother kissing newbornAt være gravid medfører også psykiske forandringer – alle hormoner ændrer sig og at vænne sig til alt det nye, udfordrer oftest i højere grad mennesker, der er blevet krænkede tidligt i livet.