Når børn dør

...eller er født med sygdom

Jeg har mistet mit barn

is01At miste sit barn, hvad end det sker i graviditeten, under fødslen eller i tiden efter er noget af det allerværste, man som forældre kan komme ud for.  Nogle gange ved man hvorfor, ens barn døde – andre gange er der ingen forklaring. Begge dele er lige svært at håndtere. Skyld melder sig tit ind her – hvad kunne jeg dog have gjort anderledes? Er det min skyld?

At komme igennem sorgen er nok ikke muligt, men man kan lære at leve med den og at håndtere den på bedst mulig vis. At acceptere de ændrede livsvilkår et sådant tab indebærer. Hvorledes håndterer Du og Din partner sorgen? Kan I finde nærvær sammen i den? Hvis Du/I har andre børn, hvordan takler vi så dette? Kan jeg skade mine andre børn med min sorg? Finder jeg støtte i mit netværk? Skal jeg holde barsel uden et barn? Kan jeg nogensinde opleve glæde igen i mit liv og se lyst på fremtiden?

Jeg har fået et sygt eller handicappet barn

Har Du og Din partner fået et barn, der kræver særlig omsorg og pasning? Er Jeres barn født med alvorlig sygdom eller handicap? For de allerfleste forældre – er dette en meget smertelig proces. Og det kan være meget svært at anerkende, at livet ikke kommer til at se ud, som det Du/I forventede, da I skulle til at stifte familie. Hvordan reagerer Jeres omgivelser – hvordan magter I selv at være i de relationer, I nu engang har?

is02Ændrer Jeres barns sygdom eventuelle arbejdsmæssige eller karrieremæssige planer? Hvorledes takler Du/I det? Mange føler også skyld, når de får et barn, der er alvorligt sygt. Reagerede jeg ikke på eventuelle faresignaler i graviditeten? Eller blev mit barn til under en ferie etc. hvor jeg drak alkohol? Hvordan skal min partner og jeg komme igennem det sammen?