Gruppeterapi

Sårbare gravide

I gruppeterapi kan Du komme i kontakt med andre, der måske har det ligesom Du selv. Vi taler om det, der er svært for hver enkelt. Vi lægger strategier for hvordan, Du kan finde ressourcer til at blive mor. Vi laver øvelser, som indebærer, at Du kommer bedre i kontakt med Dig selv.

Efterfødselskursus for sårbare mødre/fædre

Her taler vi om alt det nye, det lille barn medfører på godt og ondt. Vi lærer at fokusere på barnet – og Du lærer at give Dit eget barn spædbarnsmassage. Vi taler om amning/flaske. Vi hjælpes ad med at finde Dit netværk og ressourcer frem og lægger strategier for hvordan, Du kan finde aflastning i Din nye rolle som mor/far.

Angst

At have angst indebærer som oftest mange udfordringer. Mange oplever også en følelse af at være helt alene i verden med angsten. Men her vil Du finde andre, der har det ligesom Du. Vi vil tale om angstens årsager og dens cyklus. Vi vil også gøre brug af kognitive redskaber til at reducere angstfølelsen med.

Depression

At være deprimeret indebærer ofte en stor ensomhedsfølelse. Og en træthed, der genererer sig selv. Ved at møde andre, der er i samme situation som Du, vil Du finde energien i fællesskabet, og vi hjælpes ad med at finde Dine indre styrker og ressourcer frem på ny. Vi vil lave øvelser, så Du bedre kan mærke Dig selv og Din krop. Og vi vil benytte os af kognitive redskaber til at få en mere tålelig hverdag.

Sorg

At være i sorg kan have mange forskellige ansigter. Og grundene er ligeså mangfoldige. Nogle har miste et vigtigt menneske i deres liv – andre oplever at være i sorg efter f.eks skilsmisse eller tab af job eller arbejdsevne.

Vi vil se på selve sorgprocessen – og arbejde med at genvinde fodfæste og livsglæde ved at acceptere det skete.

Har du/I mistet jeres barn?

At miste et barn er noget af det værste man kan komme ud for. Og ofte oplever forældre, der mister et barn en stor ensomhedsfølelse. Mange af ens relationer til omverdenen forandres eller ophører, ofte fordi man ikke selv kan finde sig til rette i dem længere. Derfor kan det have stor betydning at være sammen med andre, der har været udsat for et sådant tab

Selvudvikling og glæde

Har Du lyst til at få mere glæde ind i Dit liv og til at udvikle alle de mange kompetencer, der er iboende i ethvert menneskes liv? Kunne Du tænke Dig selv i forhold til Dine relationer – og hvorledes Du ved at finde Dine styrker og Din glæde kan få meget mere ud af Dit liv og altså også af Dine relationer. Både private som arbejdsmæssige.